AUTODESK® AUTOCAD®

Už viac ako 30 rokov je AutoCAD (verzia Release 1 bola vydaná v decembri 1982) jedným z najobľúbenejších programov na 2D/3D projektovanie a kreslenie technických výkresov. Jeho všestrannosť ho predurčuje na použitie v rôznych oblastiach (strojárenstvo, architektúra, stavebná projekcia, geodézia a iné).

Autocad

Čím nás dnes dokáže AutoCAD zaujať?

Jednoduché prispôsobenie používateľského prostredia príkazom CUI

prikaz CUI

Pomocou prehľadného dialógového okna je možné prispôsobiť vzhľad AutoCADu podľa individuálnych požiadaviek každého používateľa. Úpravy sa týkajú nielen Pásu kariet, ale aj kontextových ponúk, klávesových skratiek, správania sa pravého tlačidla na myši atď.

Tabuľky a prepojenie s aplikáciou Excel

Prepojenie s aplikaciou Excel
Prepojenie s aplikaciou Excel

V AutoCADe je možné tvoriť tabuľky rovnako, ako sa dajú tvoriť aj v aplikácii Excel. Vrátane jednoduchých výpočtov, prepojení buniek/tabuliek a kompletného formátovania. AutoCAD tiež umožňuje plnohodnotné prepojenie XLS/XLSX súborov a tabuliek v AutoCADe. Práca s tabuľkami je naozaj zábava.

Dynamické bloky

Dynamicke bloky
Dynamicke bloky

Dynamické bloky (bloky, ktoré je možné po vložení rôznym spôsobom meniť/upravovať) sú veľmi silným nástrojom na zefektívnenie kreslenia. V mnohých prípadoch dokážu dynamické bloky kreslenie aj výrazne zautomatizovať (napr. v kombinácii s ďalším silným nástrojom AutoCADu Pole/Field).

Export výkresov do PDF

Export vykresov do PDF
Export vykresov do PDF

Pomocou príkazu Publikovat/Publish AutoCAD dokáže nielen hromadne tlačiť na nastavenú tlačiareň v jednotlivých výkresoch/listoch, ale dokáže vytvoriť aj vektorové PDF súbory s vynikajúcou kvalitou výstupu. Alternatívne je možné PDF súbory z výkresov tvoriť aj príkazom Export do PDF. Výsledné PDF súbory obsahujú informácie o hladinách a je v nich možné vyhľadávať aj obsah v textoch.

Pole (Array)

Pole

Kopírovanie na základe rovnakých vzdialeností – príkaz Pole/Array – funguje cez prehľadnú kartu, kde je možné priamo pri tvorbe (alebo aj dodatočne pri úprave) nastaviť jednotlivé parametre tohto spôsobu kopírovania. Polia môžu byť nielen obdĺžnikové, ale aj kruhové alebo vedené po krivke.

Import PDF

Import PDF

Tak ako je jednoduché v AutoCADe vytvoriť PDF súbory, tak je jednoduché PDF súbory vložiť späť do AutoCADu. Nástroj Import PDF dokáže urobiť z PDF súboru výkres s AutoCAD objektmi (čiary, krivky, kružnice, texty,...). Alternatívou je známy nástroj Pripoj/Attach, ktorý PDF súbor podloží do súboru DWG ako podklad.

Kótovanie

Kotovanie

Automatický výber vhodného typu kóty, vloženie kóty do preddefinovanej hladiny, nástroje na kótovanie osí a stredových značiek. To sú všetko nástroje AutoCADu, ktoré robia kótovanie ešte jednoduchším a rýchlejším ako kedykoľvek predtým.

Multifunkčné uzlové body

Uzlove body
Uzlove body

Bez nutnosti aktivovať nejaký príkaz je možné väčšinu objektov upravovať priamo pomocou ich uzlových bodov. Pričom každý objekt/každý bod má iné ponuky príkazov. Potom si už len stačí vybrať požadovaný príkaz. Multifunkčné uzlové body sú veľmi návyková záležitosť, ktorá dokáže úpravy objektov výrazne zjednodušiť.

Pole (Field)

Pole
Pole

Nástroj Pole/Field umožňuje prepájať informácie vo výkrese, napr. označenie prvkov, výškové úrovne, geometriu objektov (plocha/dĺžka), vlastnosti výkresu a mnoho noho iného. Prepojenie je možné aplikovať všade tam, kde sa nachádza nejaký text, t.j. pri objektoch MTEXT, TEXT, v tabuľkách, v multiodkazoch, atribútoch a aj pri texte kóty. A ak sa zmení zdroj, prepojenia sa automaticky obnoví a zobrazí aktuálnu informáciu.

A360

A360

Po prihlásení sa do svojho Autodesk konta je možné využívať napr. synchronizáciu zvolených nastavení medzi rôznymi počítačmi, ukladať svoje dáta do vlastného webového disku poskytnutého Autodeskom alebo aj rýchle zdieľať svoje výkresy s určenými používateľmi (ktorí nemusia vlastniť AutoCAD).

Viac o AutoCAD na stránkach autodesk.cz

22

odborníkov

12

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím