Building Information Modeling

BIM t.j. Building Information Modeling je vlastne digitálny model budovy, v ktorom sú implementované informácie o budove. Slúži ako databáza informácii o objekte potrebná na výstavbu a neskôr po zrealizovaní na prevádzku budovy po celú dobu užívania stavby. Obsahuje dáta ako poloha objektu, informácie o použitých materiáloch, ceny materiálov, výkazy výmer.

Building Information Modeling

BIM nie je len o nainštalovaní nového softvérového riešenia, ale celkovej zmene myslenia a systému práce projektantov projekčných kancelárií a tímov stavebných inžinierov. Použitím softvérov, ktoré sú zaradené do kategórie BIM softvérov je potrebná zmena starých pracovných systémov a postupov, najlepšie zavedenie novej metodiky práce a spolupráce jednotlivých projektantov v reálnom čase na jednom pracovnom modeli. Dôležitou súčasťou je spolupráca pri tvorbe projektu, pri vymieňaní si informácií už v prvých fázach a dobrá koordinácia v priebehu tvorby projektu.

Komunikácia medzi jednotlivými softvérovými nástrojmi je pomocou súborového formátu IFC ( The Industry Foundation Classes), ktorý vyvíja medzinárodná organizácia buildingSMART.

IFC – otvorený súborový formát nezávislý na použitom programe, na ktorom sú uložené iba informácie o priestorových väzbách (3d model ), v ktorom každý stavebný prvok má na seba naviazané aj ďalšie priradené informácie napr. typ výrobku, cena, výrobca atď. tento formát zabezpečuje spoluprácu medzi užívateľmi, ktorý využívajú rôzne softvérové riešenia.

Dôležitou súčasťou je spolupráca pri tvorbe projektu, pri vymieňaní si informácií už v prvých fázach a dobrá koordinácia v priebehu tvorby projektu.

Building Information Modeling

BIM softvérové riešenia

Architekti a inžinieri pozemných stavieb

 • Autodesk Revit

 • ArchiCAD

 • Allplan Architektura

 • 4BIM (súčasť systému 4Projects)

 • ARCHline.XP

 • Bentley ProjectWise

Návrhy interiérov

 • ARCHline.XP

Dopravné stavby a infraštruktúry

 • Autodesk AutoCAD Civil 3D

 • Autodesk InfraWorks

 • Bentley ProjectWise

Statické návrhy konštrukcií

 • Autodesk Strucutre – od verzie 2017 zlučené do softvéru Revit

 • Scia Engineer

 • Pro Structures

 • RAM

 • RFEM

 • STAAD

 • Tekla Structure

 • SEMA software

TZB projektanti

 • Autodesk Revit MEP

 • Bentley building mechanical Systems

 • DDS-CAD MEP

 • MagicCAD

 • MEP Modeler

Stavebné firmy

 • Autodesk Navisworks

 • Autodesk BIM 360 Glue

 • Autodesk BIM 360 Field

 • Allplan BCM

 • Solibri Model Checker

 • Tekla BIMSight

 • SEMA software

Pre správu budov

 • Allplan alfa

 • ARCHIBUS

 • ArchiFM

 • SEMA software

 • Bim.Point

Pre investorov

 • Bim+

 • Tekla BIMSight

 • BIMx

 • Solibri Model Checker

Autodesk® BIM riešenia

Building Information Modeling

BIM riešenia od Autodesku v projekcii

 • Minimalizujú vznik chýb počas procesu projektovania

 • Skvalitňujú spoluprácu medzi jednotlivými profesiami projekčnej činnosti

 • Kontrola kolízií jednotlivých častí projektovej dokumentácii

 • Umožňujú tvorbu analýz a simulácií

 • Účasť na konkurze verejných zákaziek

Viac o BIM na stránkach autodesk.com

27

odborníkov

13

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím