AUTODESK® AUTOCAD®

Už viac ako 30 rokov je AutoCAD (verzia Release 1 bola vydaná v decembri 1982) jedným z najobľúbenejších programov na 2D/3D projektovanie a kreslenie technických výkresov. Jeho všestrannosť ho predurčuje na použitie v rôznych oblastiach (strojárenstvo, architektúra, stavebná projekcia, geodézia a iné).

Autocad

AutoCAD 2019 – zmeny a novinky ktoré Vás potešia

AutoCAD ver.2019 prináša komplexný balík 7 špecializovaných nástrojov, prístup k webovej a mobilnej aplikácií a tisíckam nových funkcií:

Získate viac ako 750 000 inteligentných objektov, štýlov, funkcií a symbolov z oblasti strojárstva, architektúry, 3D mapovania, TZB a potrubných systémov dostupných v prostredí AutoCADu.

Ako projektant automatizujete plány, rýchlo nakreslíte potrubie alebo rozloženie elektrického panela, začleníte údaje o GIS do plánovacieho procesu, upravovíte naskenované výkresy a konvertujete rastrové obrázky na objekty DWG.

Pracujte rýchlejšie a efektívnejšie

Napríklad, pomocou sady nástrojov Architecture môžete modelovať dizajn, ušetríte značné množstvo času s reálnymi architektonickými prvkami, ako sú dvere, steny a okná, namiesto toho, aby ste vychádzali z čiar a kruhov.

Teraz si predstavte, ako stúpne Vaša produktivita s nasledujúcimi odvetvovými nástrojmi:

architecture iconArchitecture (predtým AutoCAD Architecture)
Stavebné projektovanie bude zábavnejšie!
Architecture Vám ponúka špecializované prvky dizajnu budov a vyše 8000 inteligentných objektov a štýlov.

mechanical iconMechanical (predtým AutoCAD Mechanical)
Pre strojárske 2D konštruovanie a kusovníky.
Urýchlite si dizajn produktu a vyskúšajte špecializované mechanické konštrukčné prvky a vyše 700 000 inteligentných výrobných častí, funkcií a symbolov.
Ponúka rad strojárskych značiek a symbolov podľa medzinárodných noriem (vrátane ČSN, DIN, ISO), rozšírené možnosti kótovania, formátovanie a editáciu kót, prispôsobený interface, plus nápovedu s ukážkami použitia.

electrical iconElectrical (predtým AutoCAD Electrical)
Vytvárajte, meňte a zdokumentujte elektrické ovládacie systémy vďaka knižnici špecializovaných prvkov elektrického dizajnu a vyše 65 000 inteligentných elektrických symbolov.

map iconMap 3D (predtým AutoCAD Map 3D)
Špecializované nástroje mapovania na začlenenie údajov GIS a CAD pre plánovanie, návrh a správu dát.
Prístup k mapovým údajom uloženým v súboroch, databázach a webových službách.

MEP iconMEP (predtým AutoCAD MEP)
Súbor nástrojov pre TZB projektovanie + vyše 10 500 elektrických a inštalačných objektov.


Plant 3D iconPlant 3D (predtým AutoCAD Plant 3D a AutoCAD P&ID)
Vám ponúka nástroje pre komplexný návrh: od tvorby P&ID schémy, až po vytvorenie 3D modelu potrubných systémov, vedenie potrubných sietí, a generovanie Ortografických a Izometrických výkresov a výkazu prvkov obsiahnutých v projekte.

Raster Design iconRaster Design (predtým AutoCAD Raster Design)
Rastrové vektorové nástroje Vám umožňujú upravovať naskenované výkresy a konvertovať rastrové obrázky na objekty DWG.


Čím nás dnes dokáže AutoCAD zaujať?

Jednoduché prispôsobenie používateľského prostredia príkazom CUI.

prikaz CUI

Pomocou prehľadného dialógového okna je možné prispôsobiť vzhľad AutoCADu podľa individuálnych požiadaviek každého používateľa. Úpravy sa týkajú nielen Pásu kariet, ale aj kontextových ponúk, klávesových skratiek, správania sa pravého tlačidla na myši atď.

Tabuľky a prepojenie s aplikáciou Excel

Prepojenie s aplikaciou Excel
Prepojenie s aplikaciou Excel

V AutoCADe je možné tvoriť tabuľky rovnako, ako sa dajú tvoriť aj v aplikácii Excel. Vrátane jednoduchých výpočtov, prepojení buniek/tabuliek a kompletného formátovania. AutoCAD tiež umožňuje plnohodnotné prepojenie XLS/XLSX súborov a tabuliek v AutoCADe. Práca s tabuľkami je naozaj zábava.

Dynamické bloky

Dynamicke bloky
Dynamicke bloky

Dynamické bloky (bloky, ktoré je možné po vložení rôznym spôsobom meniť/upravovať) sú veľmi silným nástrojom na zefektívnenie kreslenia. V mnohých prípadoch dokážu dynamické bloky kreslenie aj výrazne zautomatizovať (napr. v kombinácii s ďalším silným nástrojom AutoCADu Pole/Field).

Export výkresov do PDF

Export vykresov do PDF
Export vykresov do PDF

Pomocou príkazu Publikovat/Publish AutoCAD dokáže nielen hromadne tlačiť na nastavenú tlačiareň v jednotlivých výkresoch/listoch, ale dokáže vytvoriť aj vektorové PDF súbory s vynikajúcou kvalitou výstupu. Alternatívne je možné PDF súbory z výkresov tvoriť aj príkazom Export do PDF. Výsledné PDF súbory obsahujú informácie o hladinách a je v nich možné vyhľadávať aj obsah v textoch.

Pole (Array)

Pole

Kopírovanie na základe rovnakých vzdialeností – príkaz Pole/Array – funguje cez prehľadnú kartu, kde je možné priamo pri tvorbe (alebo aj dodatočne pri úprave) nastaviť jednotlivé parametre tohto spôsobu kopírovania. Polia môžu byť nielen obdĺžnikové, ale aj kruhové alebo vedené po krivke.

Import PDF

Import PDF

Tak ako je jednoduché v AutoCADe vytvoriť PDF súbory, tak je jednoduché PDF súbory vložiť späť do AutoCADu. Nástroj Import PDF dokáže urobiť z PDF súboru výkres s AutoCAD objektmi (čiary, krivky, kružnice, texty,...). Alternatívou je známy nástroj Pripoj/Attach, ktorý PDF súbor podloží do súboru DWG ako podklad.

Kótovanie

Kotovanie

Automatický výber vhodného typu kóty, vloženie kóty do preddefinovanej hladiny, nástroje na kótovanie osí a stredových značiek. To sú všetko nástroje AutoCADu, ktoré robia kótovanie ešte jednoduchším a rýchlejším ako kedykoľvek predtým.

Multifunkčné uzlové body

Uzlove body
Uzlove body

Bez nutnosti aktivovať nejaký príkaz je možné väčšinu objektov upravovať priamo pomocou ich uzlových bodov. Pričom každý objekt/každý bod má iné ponuky príkazov. Potom si už len stačí vybrať požadovaný príkaz. Multifunkčné uzlové body sú veľmi návyková záležitosť, ktorá dokáže úpravy objektov výrazne zjednodušiť.

Pole (Field)

Pole
Pole

Nástroj Pole/Field umožňuje prepájať informácie vo výkrese, napr. označenie prvkov, výškové úrovne, geometriu objektov (plocha/dĺžka), vlastnosti výkresu a mnoho noho iného. Prepojenie je možné aplikovať všade tam, kde sa nachádza nejaký text, t.j. pri objektoch MTEXT, TEXT, v tabuľkách, v multiodkazoch, atribútoch a aj pri texte kóty. A ak sa zmení zdroj, prepojenia sa automaticky obnoví a zobrazí aktuálnu informáciu.

A360

A360

Po prihlásení sa do svojho Autodesk konta je možné využívať napr. synchronizáciu zvolených nastavení medzi rôznymi počítačmi, ukladať svoje dáta do vlastného webového disku poskytnutého Autodeskom alebo aj rýchle zdieľať svoje výkresy s určenými používateľmi (ktorí nemusia vlastniť AutoCAD).

Ako prejdem na AutoCAD 2019?

Ku každému z Vás pristupujeme individuálne a preto pre viac informácií o prechode na AutoCAD 2019 nás neváhajte kontaktovať.
Radi Vám poradíme a nájdeme pre Vás riešenie : )

Mám záujem o bližšie informácie o prechode na AutoCAD 2019

Zadajte Vaše meno a priezvisko
Zadajte Váš email
Zadajte Váš mobil
Priestor pre poznámky

Viac o AutoCAD na stránkach autodesk.cz

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím