Building Information Modeling

BIM t.j. Building Information Modeling je vlastne digitálny model budovy, v ktorom sú implementované informácie o budove. Slúži ako databáza informácii o objekte potrebná na výstavbu a neskôr po zrealizovaní na prevádzku budovy po celú dobu užívania stavby. Obsahuje dáta ako poloha objektu, informácie o použitých materiáloch, ceny materiálov, výkazy výmer.

Building Information Modeling

BIM nie je len o nainštalovaní nového softvérového riešenia, ale celkovej zmene myslenia a systému práce projektantov projekčných kancelárií a tímov stavebných inžinierov. Použitím softvérov, ktoré sú zaradené do kategórie BIM softvérov je potrebná zmena starých pracovných systémov a postupov, najlepšie zavedenie novej metodiky práce a spolupráce jednotlivých projektantov v reálnom čase na jednom pracovnom modeli. Dôležitou súčasťou je spolupráca pri tvorbe projektu, pri vymieňaní si informácií už v prvých fázach a dobrá koordinácia v priebehu tvorby projektu.

Komunikácia medzi jednotlivými softvérovými nástrojmi je pomocou súborového formátu IFC ( The Industry Foundation Classes), ktorý vyvíja medzinárodná organizácia buildingSMART.

IFC – otvorený súborový formát nezávislý na použitom programe, na ktorom sú uložené iba informácie o priestorových väzbách (3d model ), v ktorom každý stavebný prvok má na seba naviazané aj ďalšie priradené informácie napr. typ výrobku, cena, výrobca atď. tento formát zabezpečuje spoluprácu medzi užívateľmi, ktorý využívajú rôzne softvérové riešenia.

Dôležitou súčasťou je spolupráca pri tvorbe projektu, pri vymieňaní si informácií už v prvých fázach a dobrá koordinácia v priebehu tvorby projektu.

Building Information Modeling

Autodesk® BIM riešenia

Building Information Modeling

BIM riešenia od Autodesku v projekcii

  • Minimalizujú vznik chýb počas procesu projektovania

  • Skvalitňujú spoluprácu medzi jednotlivými profesiami projekčnej činnosti

  • Kontrola kolízií jednotlivých častí projektovej dokumentácii

  • Umožňujú tvorbu analýz a simulácií

  • Účasť na konkurze verejných zákaziek

Viac o BIM na stránkach autodesk.com

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím