Riadime sa normou GDPR

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Vážený zákazník,
k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne, a chránime ich v súlade s európskou a slovenskou legislatívou. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť smartCAD s.r.o. Sídlo a kancelária spoločnosti:

Čajakova 19
811 05 Bratislava

IČO: 44 743 289
IČ DPH: SK2022818457

V prípade ak máte otázky alebo potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte alebo zavolajte nám na:

marketing@smartcad.sk
00421 (0)2 381 000 08

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára, komunikácii mailom, online chatom alebo pri uzatvorení zmluvy. Na aké naše weby sa spracovanie údajov vzťahuje?

www.smartcad.sk
www.cadpodpora.sk
www.hpplotre.sk, www.mojploter.sk
www.rowe.sk

fb stránka: cadpodpora

Na našich web stránkach používame

súbory cookies

súbory protokolov

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nepredávame tretím stranám.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov. Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu alebo na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, na účely zasielania newslettera a účasť v spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať napísaním mailu na marketing@smartcad.sk.

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím