AUTODESK® REVIT®

Revit

Čo je Revit?

Softvérová aplikácia vyvíjaná spoločnosťou Autodesk, ktorá je zameraná na parametrické 3D modelovanie a kreslenie prvkov používaná v stavebnom priemysle.

Patrí medzi BIM nástroj (Building Information Modeling), ktorý ako jediný zabezpečuje projekt od fázy konceptu až po výstavbu a po celú dobu užívania a spravovania budovy.

História Revitu

V roku 2002 kúpila spoločnosť Autodesk program Revit od firmy Revit Technology Comporation.

Pôvodne bol Revit delený na tri verzie zamerané na špecifické odbory stavebnej výroby

V súčasnosti sa tieto tri verzie zlúčili do jedného spoločného programu REVIT, okrem toho existuje ešte verzia Revit LT.

Práca v programe Revit

Revit funguje na princípe 3D modelovania, takže je hneď od začiatku projektovania umožnené pracovať na viacerých prvkoch projektu, napríklad už pri vytváraní pôdorysov si vieme upravovať pohľady a kontrolovať 3D hmotu objektu. Všetky zmeny, ktoré sú uskutočnené v ktoromkoľvek návrhu a v akomkoľvek štádiu rozpracovanosti projektu sa automaticky upravia aj v ostatných súvisiacich častiach ( napr. posun okna v pôdoryse už nie je potrebné opravovať pohľad okno sa automaticky posunie aj v pohľade). Všetky informácia týkajúce sa modelu sa ukladajú na jedno miesto a to umožňuje, že zmena sa prejaví v celom pracovnom modeli, čím sa minimalizuje vznik chýb v projekte. Rezy, ktoré boli časovo náročné pri ručnom kreslení alebo pomocou softvérov, ktoré pracujú v 2D sú okamžite vykreslené hneď po zadaní rezovej roviny.

Revit 2017

Autodesk Revit

Revit je parametrický BIM softvér vhodný najmä pre architektonické návrhy, stavebné konštrukcie, statické návrhy, technické zariadenia budov a projekty elektroinštalácií. Umožňuje výbornú koordináciu medzi jednotlivými fázami a časťami tvorby celkovej projektovej dokumentácie.

Parametrické vzťahy

Parametrické modelovanie sú to vzťah medzi prvkami v projekte, ktoré umožňujú koordináciu pri vykonávaní zmien. Pri práci v Revite sa všetky informácie o modeli ukladajú na jednom mieste, čo ma za následok, že každá úprava a zmena vykonaná v projekte sa automaticky zapracuje do všetkých dotknutých častí modelu. Pohľady sa vytvárajú postupne pri modelovaní, vykreslenie rezu je uskutočnené ihneď po zadaní rezovej roviny a je okamžite k dispozícii. Vykazovanie jednotlivých prvkov v Revite nie je komplikované a po zmenách sa automaticky výkaz aktualizuje. Pomocou parametrickej tvorby modelu sa práca zefektívňuje a zrýchľuje sa proces projektovania. Jednou z výhod projektovania v Revite je zamedzenie chýb vznikajúcich v projekte pri zmenách, keďže informácie sú ukladané do centrálnej databáze.

Komponenty

Pri projektovaní v Revite sú využívané parametrické komponenty tzv. Families alebo rodiny, ktoré sú zaradené do kategórií a môžu byt 2D alebo 3D. Nastavenie jednotlivých komponentov sa dá upravovať do zobrazovania podľa úrovne detailu vykreslenia. Medzi families patria nap. Nábytok, steny, dvere, okná, stĺpy, schodiská, zábradlia, potrubia, rodiny poznámok. Spolu s programom sú nainštalované základné families t.j. Autodesk Revit Content Libraries. Rodiny sa dajú dopĺňať namodelovaním vlastnej komponenty podľa potreby alebo sa jednotlivé už vytvorené prvky dajú siahnuť na portáloch a načítať do jednotlivých projektov.

Revit pracuje so súborom rvt., je možné výstup vyexportovať aj do iných formátov napr.:dwg, dxg.

A taktiež sa dá importovať formát dwg. do revitového súboru.

Revit

Cloudové služby

Revit Cloud Services

Autodesk Revit umožňuje spoluprácu k čoraz väčšiemu množstvu doplňujúcich cloudových služieb. Tieto služby umožňujú spoluprácu externých tímov na projekte.

Autodesk 360

Cloudova služba, ktorá zabezpečuje úložný priestor vo webovom prostredí a umožňuje tak zdieľanie dát či už externým dodávateľom určitých časti projektovej dokumentácie, dodávateľom, stavbyvedúcim, stavebnému dozoru a investorom. Služba má nástroje na ukladanie, pripomienkovanie, simulácie, analýzu, zdieľanie dát a rendrovanie.

Funkcie:

Autodesk Revit LT

Revit LT

Revit LT, pracuje na rovnakom princípe ako “plná“ verzia Revitu. Obmedzenia Revitu LT sú: neobsahuje koncepčné modelovanie, prácu s centrálnym súborom čiže zdieľanú prácu, nerozoznáva mračná bodov, nemá interný render dá sa požiť len rendrovanie v cloude, chýba kontrola kolízií, čiastočne je obmedzený importa export, nemá energetické analýzy.

Okrem vymenovaných funkcií má Revit LT všetky funkcie, pracuje na princípe parametrického 3D modelovania, dajú sa vytvárať rezy, pohľady obsahuje parametrické komponenty, umožňuje aj vlastné modelovanie potrebných komponentov.

Revit LT ukladá výstupy vo fromáte rvt., ale je možne vytvárať dokumenty aj v známo dwg. formáte. Dáta vyexportované do dwg. formátu sa ukladajú do hladín a typov čiar.

Porovnanie funkcií Revitu LT a Revitu

Porovnanie funkcii Revitu LT a Revitu

Viac o Revit na stránkach autodesk.cz

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím