ROHR2 a Sinetz

Produkty ROHR2 a Sinetz

Produkty ROHR2 a SINETZ vyvíja nemecká spoločnosť SIGMA, ktorá má dlhoročné skúsenosti a tradíciu v oblasti výpočtov potrubných systémov. Už viac ako 40 rokov vám SIGMA zabezpečuje neustále vyvíjajúci sa program, ktorý je uznávaný v mnohých medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich v chemickom a petro-chemickom priemysle.

Produkty ROHR2 a Sinetz

ROHR2 je systémový program pre statickú a dynamickú analýzu komplexných potrubných systémov a nosných konštrukcií. Pevnostné výpočty a analýzy môžu byť vykonávané na základe rôznych štandardov, ako napríklad ASME, EN, ISO14692, KTA, CODET alebo RCCM. Softvér takisto obsahuje rozsiahlu databázu prvkov, ktorú je možné podľa potreby rozširovať.

Produkty ROHR2 a Sinetz

Nastaviteľné zaťažovacie stavy môžu byť od kritického zaťaženia, vnútorného tlaku, tepelnej rozťažnosti (vrátane trenia), zaťaženia vetrom, snehom, ľadom, zemetrasenia (statické/dynamické), rázy v potrubí (water hammer), okrajové podmienky, harmonické kmitanie, užívateľsky definovateľné zaťaženie na uzlový bod alebo potrubný úsek, teplotný gradient a pod.

Produkty ROHR2 a Sinetz

Pre softvér ROHR2 sú k dispozícii aj rôzne doplnkové moduly /požiadaviek projektu vyskladať.

Veľkou výhodou je aj možnosť spolupráce s CAD softvérmi prostredníctvom rozličných výmenných formátov.

Produkty ROHR2 a Sinetz

Sintetz slúži najmä na výpočet tlakových a tepelných strát a tak isto aj na výpočet distribúcie prietoku, kde pracuje s rozsiahlou databázou prvkov ktoré je možné editovať a dopĺňať. Dimenzuje prierezy, izolácie a čerpadlá v navrhovanom systéme. Taktiež analyzuje použiteľnosť existujúcich potrubných sietí, overuje vhodnosť parametrov pre potrubné systémy. Taktiež dokáže simulovať rôzne prevádzkové stavy alebo maximálne zaťažovacie a havarijné stavy.

Produkty ROHR2 a Sinetz

Program Sinetz umožňuje spoluprácu s CAD alebo ROHR2 a dokáže vykonať výpočet až s 15000 potrubnými segmentmi a 15000 uzlovými bodmi. Výpočet je vykonaný pre daný systém za predpokladu ustáleného stavu prúdenia pre otvorené a uzavreté systémy, stlačiteľné a nestlačiteľné médiá, kruhové alebo obdĺžnikové prierezy (akýkoľvek prierez je definovaný hydraulickým priemerom a tým pádom aj rôzne koeficienty odporu), pre zaťaženia rôznych prevádzkových stavov, pre rôzne zapojenie čerpadiel a ventilátorov (paralelne/sériovo), množstvo kondenzátu pri ohreve v stálej prevádzke, dimenzovanie otvorov a podobne.

Produkty ROHR2 a Sinetz

Viac o ROHR2 a Sinetz na stránkach rohr2.com

27

odborníkov

14

rokov skúseností

2

oblasti pôsobenia

1

tím